Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 9. týždeň 2019


04.03.2019

Predchádzajúci týždeň sa na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zaobišiel bez zrážky vlaku s civilnou osobou a tiež nedošlo ani k jednej zrážke auta s vlakom na priecestiach v správe ŽSR. K nebezpečnej situácii došlo na priecestí v železničnej stanici (ŽST) Kysucké Nové Mesto, kde chodec neoprávnene zdvihol rahno uzatvoreného priecestia pred prichádzajúcim osobným vlakom. Následkom úmyselného zdvihnutia rahna došlo k zmene návesti na vchodovom návestidle na návesť „Stoj“, pred ktorou rušňovodič osobný vlak núdzovo zastaviť. Vplyvom rýchločinného brzdenia vznikli ploché miesta na jazdnej ploche kolies hnacieho vozidla. Železnice Slovenskej republiky ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Pohyb detí v blízkosti trate bol nahlásený rušňovodičom nákladného vlaku v úseku Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves. Starší muž oznámil pokladníkovi ZSSK, že chce spáchať samovraždu. Privolaná hliadka polície osobu dobehla a zadržala v ŽST Liptovský Hrádok. Rušňovodič spozoroval civilnú osobu so samovražedným úmyslom  pohybujúcu sa po koľaji v úseku Trebišov – Čeľovce, osobu s neznámou totožnosťou sa podarilo zadržať privolanej hliadke. V úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom bola na základe požiadavky operačného dôstojníka polície znížená rýchlosť z dôvodu nahláseného pokusu o samovraždu. Osobu sa aj v tomto prípade podarilo zaistiť.

Výpravca v službe na ŽST Sliač kúpele bol verbálne napadnutý civilnou osobou, ktorá mu následne poškodila auto zaparkované pred výpravnou budovou. Túto osobu zadržala privolaná hliadka polície. Neznáme osoby rozbili bočné okno na hnacom koľajovom vozidle osobného vlaku v úseku Kysak – Kostoľany nad Hornádom. Hodeným kameňom došlo aj k poškodeniu okna na rušni osobného vlaku na zastávke Kamenín a k rozbitiu  okna na batožinovom oddiele rýchlika na zastávke Bratislava-Vinohrady. Páchateľ ukradol kovovú pokladňu vlakvedúcej osobného vlaku a vyskočil z idúceho vlaku pred ŽST Kysucké Nové Mesto. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy.Právne dokumenty