Železnice Slovenskej republiky


Duálne vzdelávanie treba podporovať, tvrdí generálny riaditeľ ŽSR


06.03.2019

TrenčínPrepojenie výučby s praxou je nevyhnutné pre výchovu nových šikovných kolegov, ktorých v našej spoločnosti potrebujeme. Generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč to uviedol pri príležitosti slávnostného otvorenia vynoveného trenažéra dopravnej sály na Dopravnej akadémii v Trenčíne. Novinka umožňuje študentom akadémie vyskúšať celú prevádzku na trati v simulovanom prostredí.

„Teším sa, že o štúdium na Dopravnej akadémii je záujem ako aj z nadštandardnej spolupráce s kolegami so SŽDC. Spájajú nás spoločné výzvy a o to viac je naša spolupráca dôležitá,“ dodal v tejto súvislosti Tkáč.

Dopravná akadémia Trenčín je partnerom ŽSR v duálnom vzdelávaní, aktuálne je v programe zapojených 32 študentov.

Generálny riaditeľ ŽSR sa slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo 27. februára, zúčastnil spoločne s jeho námestníkmi Pavlom Hudákom, Viliamom Markóczym a Igorom Pollákom na pozvanie riaditeľky Dopravnej akadémie v Trenčíne Evy Holomkovej.

Na otvorení boli prítomní aj zástupcovia Správy železniční dopravní cesty z Českej republiky na čele s generálnym riaditeľom Jiřím Svobodom a zástupcovia spoločnosti Signal Projekt Brno, ktorá projekt nového trenažéra technicky realizovala. Generálni riaditelia Tkáč a Svoboda sa zároveň dohodli na intenzívnych pracovných stretnutiach v najbližších mesiacoch.Právne dokumenty