Železnice Slovenskej republiky


Výmena podvalov medzi ŽST Heľpa – ŽST Polomka


14.05.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú realizovať výluku v dňoch 15. a 17. mája 2019 v čase od 9.25 hod. – 16.35 hod. medzi ŽST Heľpa – ŽST Polomka.  

V rámci tejto výluky sa pokračuje v prácach na výmene podvalov. Práce budú realizované na základe zmluvy s externou firmou.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Polomka – Červená skala budú nahradené autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty