Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Chotín – Komárno


14.05.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch od 15. mája do 24. mája 2019, realizovať výlukové práce v úseku Chotín – Komárno.

V rámci tejto výluky sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 13,488, (JIČ) SP2190 v ŽST Chotín. Práce budú pozostávať z demontáže starej priecestnej konštrukcie, výmeny koľajového roštu, montáže novej priecestnej konštrukcie typu STRAIL, výmeny koľajníc a asfaltovania nábehov priecestia. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia.  Práce vykonajú zamestnanci ŽSR v spolupráci s firmou DOPRAVNÉ A INŽINIERSKE STAVBY a.s. Bratislava.

Cestná uzávierka priecestia potrvá dňa:

  • od 15.5. v čase od 8:00 h. do 25.5. v čase do 18:00 h.

 

Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú od 15., 16., 17., 23., a 24. mája 2019 prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty