Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 19. týždeň 2019


13.05.2019

Za posledných sedem dní zaznamenali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) štyri zrážky vlaku s civilnou osobou.  V o všetkých prípadoch, ku ktorým došlo v úsekoch Trnava – Cífer, Dubnica nad Váhom – Ilava, Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto a Šelpice – Trnava, išlo o samovraždy. V dôsledku týchto nehôd vzniklo meškanie 38 vlakov osobnej dopravy. K ďalšej tragickej udalosti došlo v železničnej stanici Poprad-Tatry, nákladný vlak prešiel ponad osobu, ktorá ležala medzi koľajnicovými pásmi. Po zastavení vlaku bola osoba nájdená a  prevezená na ošetrenie do nemocnice v Poprade, kde následne podľahla mnohopočetným zranenia. Okolnosti vzniku tejto udalosti vyšetruje polícia. 

Počas uplynulého týždňa nebola na železničných priecestiach v správe ŽSR evidovaná žiadna zrážka vlaku s motorovým vozidlom. Mimoriadna situácia sa stala v úseku Čadca – Čierne pri Čadci, kde motorové vozidlo pri prejazde cez priecestie (JIČ) SP0107 v km 4,465 poškodilo závoru. Od začiatku roka ide už o 9. prípad na tomto priecestí. Železnice Slovenskej republiky ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Vlak SuperCity Pendolino narazil v sobotu v Čadci do lana, ktoré viselo z diaľničného mosta vo výstavbe a bolo poškodené stavebnou firmou. Následkom toho meškal vlak skoro 2 hodiny. Nákladný vlak prešiel po skalách, ktoré boli naukladané na hlavách koľaje v úseku Čoltovo – Tornaľa. Rušňovodič nákladného vlaku spozoroval počas jazdy vlaku v ŽST Krompachy osoby, ktoré hádzali do vlaku kamene. V železničnej stanici Barca zistili odcudzenie napájacích káblov a v železničnej stanici Nové Zámky zaznamenali rozbitý filter na návestidlách. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy. Právne dokumenty