Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica


07.06.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 10. júna v čase od 8:50 hod. do 12.15 hod. realizovať výlukové práce v úseku Vlkanová – Radvaň – Banská Bystrica.   

V rámci výlukových prác budú odstránené defektoskopické závady. Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 15,970 (SP 1147) a 16,516 (SP 1148) sa vylúči zo závislosti. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externou firmou.

Odrieknuté  vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou v úseku Vlkanová – Banská Bystrica.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty