Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Smolenice – Dúbrava – Jablonica


07.06.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 10. až 13. júna 2019, v čase od 8.15 h do 13.25 h, realizujú výlukové práce v úseku Smolenice – Dúbrava – Jablonica.

V rámci tejto výluky v uvedenom úseku zamestnanci ŽSR zabezpečujú pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu ELTRA s. r. o. Počas výluk sa tiež vykoná odstránenie porastov zasahujúcich do blízkosti živých častí trakčného vedenia a scelenie bezstykovej koľaje po výmene koľajnicových pásov v prechádzajúcom období.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty