Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Kremnické Bane – ŽST Horná Štubňa


07.06.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 10. júna 2019 od 7.40 – 19.00 hod. a 11. – 12. júna od 7.40 hod. do 12.05 hod. realizovať výlukové práce v úseku Kremnické Bane – Horná Štubňa.

Dôvodom výlukových prác je odstránenie starej priecestnej konštrukcie a zriadenie novej asfaltovej konštrukcie. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Uzávierka cez železničné priecestie v km 271,685 (SP 0535) medzi ŽST Kremnické Bane – ŽST Horná Štubňa pre cestnú dopravu bude trvať 4 dni bez náhradnej obchádzkovej trasy v prvý deň (10. júna 2019 od 7.00 hod. nepretržite do 13. júna. 2019 do 8.00 hod.)

Odrieknuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou 10. júna 2019 v úseku Kremnické Bane – Horná Štubňa.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 

 Právne dokumenty