Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Gelnica – Prakovce


07.06.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňa 10. a 11. júna 2019, v čase od 9.10 h do 14.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Gelnica – Prakovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc, odstraňovanie anomálii bestykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena a zváranie defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty