Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Bytčica – Rajec


07.06.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 10. júna od 8.00 – 24.00 hod., 11. - 13. júna od 0.00 – 24.00 hod. a 14. júna od 00.00 do 16.50 hod. realizovať výlukové práce v úseku Bytčica – Rajec.

V rámci tejto výluky sa bude pokračovať na opravách a údržbe mostov. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR.   

Odmietnuté vlakové spojenia budú nahradené autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty