Železnice Slovenskej republiky


Bude trať z Wolfstahlu do Petržalky?


04.06.2019

Predstavitelia viedenského letiska Flughafen Wien AG tvrdia, že by uvítali potiahnutie železničnej trate z rakúskej obce Wolfstahl na petržalskú stanicu. Zabezpečilo by sa tak železničné spojenie Bratislavy s letiskom a cestná doprava pohraničnými obcami by mohla klesnúť o 10 percent. Dobudovanie železnice už v minulosti na stole bolo v privatizačnom projekte bratislavského letiska ho mali Rakúšania, keď privatizérom mala byť ich spoločnosť Flughafen Wien AG. Privatizácia sa nakoniec nekonala. Štúdia uskutočniteľnosti však prebehla:

Die Idee, die Pressburger Bahn zu ertüchtigen und über ihre derzeitige Endstation Wolfsthal bis nach Bratislava zu führen, ist nicht neu. Schon 2008 hatten die beiden Landesorganisationen der Industriellenvereinigung von Niederösterreich und Wien eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wonach sich die Verlängerung der S7 bis in das Zentrum der slowakischen Hauptstadt unter Einbindung privater Investoren gewinnbringend finanzieren ließe. Berücksichtigt wurden dabei vor allem Planungs- und Errichtungskosten, Fremd- bzw. öffentliches Kapital sowie eventuelle Projektrisiken.

1. Železnice majú niekde v zásuvke stavbu trate z Petržalky do Wolfstahlu?

ŽSR neevidujú projekt, ktorý by pojednával o predĺžení trate z Wolfstahlu do Petržaky. V rámci pracovnej komunikácie bilaterálnych rokovaní disponujeme informáciou, že náš partner ÖBB v postavení rakúskeho manažéra infraštruktúry pracuje na projekte výstavby novej  trate z mesta Bruck an der Leitha na letisko Swechat. V roku 2017 bola pre tento zámer spracovaná enviromentálna správa a podľa našich informácii je tento projekt prioritný.

2. Bude sa niekedy realizovať?

Ako sme uviedli v predchádzajúcom bode, ŽSR momentálne nedisponujú týmito informáciami.

3. V minulosti sa hovorilo aj o Letisku M. R. Štefánika, ktoré malo byť dosiahnuteľné vlakom. Dodnes nie je. Prečo? Bude niekedy?

Napojenie letiska M. R. Štefánika bolo projektovo pripravované v rokoch 2006 – 2010 ako jedna zo stavieb prepojenia koridorov v rámci projektu TEN-T 17. Následná štúdia uskutočniteľnosti „Koľajová infraštruktúra Bratislavskej integrovanej dopravy“ z roku 2012 konštatuje, že v rámci Bratislavy prepojenie s letiskom Milana Rastislava Štefánika riešiť pri súčasných objemoch dopravy autobusovou dopravou, bude napojenie železničnou dopravou riešiť v koordinácii s letiskom vo Schwechate. Po roku 2012 sa v príprave železničného napojenia letiska v Bratislave rozhodnutím vtedajšieho MDPaT už nepokračovalo a došlo k vyradeniu projektu TEN-T 17 z operačného programu doprava 2007 – 2013.   

4. Rakúšania tvrdia, že Slovensko si nesplnilo domácu úlohu a nezabezpečilo železničné spojenie medzi BA – hl. st. a Petržalkou. Ja viem, že asi nemajú presné informácie, keďže vlaky tadiaľ premávajú, ale nedá mi v tejto súvislosti nespýtať sa, že prečo musia jazdiť tak pomaly? 17 km za 21 minút ak správne pozerám do cestovného poriadku? Ak je na vine technický stav trate, ktorý neumožňuje zvýšiť traťovú rýchlosť, prečo trať nezmodernizujete?

V súčasnosti nie je v predmetnom úseku trate evidované prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti (POTR), ktoré by malo negatívny vplyv na cestovnú rýchlosť vlakov osobnej dopravy. Na predmetnom úseku trate jazdia vlaky dovolenou traťovou rýchlosťou, ktorú umožňujú technické parametre trate dané projektom pri jej výstavbe príp. rekonštrukcii a sú definované v tabuľkách traťových pomerov.

Uvedený úsek pozostáva z dvoch tratí (evidencia ŽSR):

1. Bratislava Nové Mesto – Bratislava hlavná stanica

Dĺžka úseku je cca 5,5 km. Najvyššia traťová rýchlosť je 80 km/h. Najvyššia traťová rýchlosť je miestne obmedzená trvalým obmedzením traťovej rýchlosti (TOTR) nasledovne:

  • km 3,800 – 0,705 v dĺžke 3,095 km na 60 km/h z dôvodu nedostatočného polomeru oblúka,
  • km 0,705 – 0,505 = 54,780 – 54,363 v dĺžke 0,705 km na 30 km/h z dôvodu nevyhovujúcej prechodnice oblúka koľaje.

2. Bratislava východ – Rajka MÁV 

Uvedená trať zahŕňa aj predmetný úsek Bratislava Nové Mesto – Bratislava Petržalka. Dĺžka úseku je cca 12,5 km. Najvyššia traťová rýchlosť v úseku Bratislava Nové Mesto – Bratislava UNS je 60 km/h. Najvyššia traťová rýchlosť v úseku Bratislava UNS – Bratislava Petržalka je 80 km/h. Najvyššia traťová rýchlosť je miestne obmedzená TOTR v úseku Bratislava Nové Mesto – Bratislava UNS nasledovne:

  • km 10,471 – 10,572 v dĺžke 0,101 km na 50 km/h z dôvodu nevyhovujúcej prechodnice oblúka koľaje.

Jednotlivé etapy zlepšovania parametrov železničnej infraštruktúry (modernizácie trate) budú závisieť na disponibilných zdrojoch.Právne dokumenty