Železnice Slovenskej republiky


Začiatok prác na modernizácii úseku trate Poprad – Lučivná je bližšie


10.07.2019

Modernizácia železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná je bližšie k svojmu začiatku. Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako orgán druhého stupňa zamietla odvolanie skupiny TIAC s vedúcim členom spoločnosťou TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.p.a. proti vylúčeniu z verejnej súťaže pre nesplnenie podmienok účasti. Rada ÚVO tak potvrdila rozhodnutie ŽSR vylúčiť uchádzača ako správne.

„Rozhodnutie potvrdzuje správnosť postupu ŽSR,“  komentoval generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. Podľa jeho slov je teraz úlohou ŽSR ako manažéra železničnej infraštruktúry pripraviť kroky vedúce k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. „Prieťahy okolo výberu zhotoviteľa trvali príliš dlho, preto musíme konať rýchlo,“ doplnil Tkáč s tým, že procesy na ŽSR sa v poslednom čase zdynamizovali. To to sa týka nielen prebiehajúcich obstarávaní, ale pripravovaných.

Dĺžka celého predmetného úseku Poprad – Lučivná v súčasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V navrhovanej trase bude mať úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho 21,98 % trate bude na novom telese. V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov. Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny. Modernizovaná bude zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. V úseku Poprad – Svit bude vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie.

 Právne dokumenty