Železnice Slovenskej republiky


Zranenia elektrickým prúdom


08.01.2019

Dobrý deň prajem, poprosil by som o krátke vyjadrenie resp. upozornenie k elektrickému vedeniu nad železnicou. Opakovane sa stávajú prípady, že niekto vylezie na vozeň (z rôznych dôvodov) a elektrický prúd ho usmrtí.

Otázka: Prečo je takéto konanie nebezpečné, je tam riziko, že osoba sa nemusí ani dotknúť vedenia ale ho môže pritiahnuť resp. preskočiť, do akej vzdialenosti je nebezpečné?

Úraz elektrickým prúdom pri dotyku môže byť spôsobený priamym dotykom osôb a živých častí s nebezpečným napätím proti zemi (či už s trolejovým drôtom, alebo s časťami s ním vodivo spojenými) resp. súčasným dotykom živých častí rôznych polarít.

Pri vysokom napätí (25 000 Voltov) je bezpečná vzdialenosť od živých častí 1,5 m, na vzdialenosť menšiu ako 0,4 m (tzv. preskoková vzdialenosť), môže nastať úraz elektrickým prúdom. Táto vzdialenosť závisí aj od poveternostných podmienok. (dážď, hmla, vietor, vlhkosť vzduchu....)

K častiam trakčného vedenia pod napätím sa nesmie vyliezať na stožiare trakčného vedenia, vozne a ani na mostné konštrukcie z dôvodu nebezpečného priblíženia. Trakčné vedenie svojou polohou spĺňa požiadavku na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom pri bežnej prevádzke (vo výške asi 5,5m).

Pri zasiahnutí osoby vysokým napätím dochádza k priechodu elektrického prúdu živým organizmom, pričom spravidla dochádza k svalovému kŕču, k zástave dychu, ochrnutiu dýchacích orgánov, vo vážnych prípadoch i k fibrilácii srdečných komôr, popáleninám, odumieraniu buniek šedej mozgovej kôry Pri vyšších prúdoch dochádza k prudkému prehrievaniu svalstva, k vnútorným i vonkajším popáleninám.

Následne môže často dôjsť k pádu pracovníka z výšky a pod. Nepriamo môže elektrický prúd tiež poškodiť zdravie napr. ošľahnutím el. oblúkom, tepelným žiarením, odprsknutím roztavených častíc, chemickými účinkami pri skratoch a preťažení.Právne dokumenty