Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 10. týždeň 2019


11.03.2019

Desiaty týždeň na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) poznačilo viacero zrážok vlaku s civilnou osobou. Muža neoprávnene sa pohybujúceho v koľajisku v úseku Bratislava hlavná stanica – Odbočka Močiar zrazil a usmrtil EC vlak. V ostatných štyroch prípadoch išlo o zranenia bez smrteľných následkov. Muža pod vplyvom návykovej látky zrazil vlak v ŽST Kremnica, osobný vlak idúci v úseku Podbrezová – Dubová zrazil muža, ktorý sa tiež neoprávnene pohyboval v priechodnom priereze koľaje. Ku kurióznej situácii došlo aj na ŽST Bratislava hlavná stanica, kde zrazený cestujúci z miesta ušiel do priestorov stanice kde sa stratil v dave ľudí. Ženu, ktorá sa vyhýbala osobnému autu a vošla do jazdnej dráhy zrazil vlak. Na výstražné zvukové znamenie rušňovodiča nereagovala, keďže mala slúchadlá, k udalosti došlo v úseku Bytčica – Žilina, zranená bola odvezená do nemocnice v Žiline.

Počas uplynulého týždňa nedošlo ani k jednej zrážke auta s vlakom na železničných priecestiach v správe ŽSR. Napriek tomu bolo viac krát zistené alebo spozorované nebezpečné správanie na priecestiach. Zamestnanec ŽSR videl ako auto s poľským evidenčným číslom odlomilo rahno závor v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník. K poškodeniu rahna neznámym páchateľom na priecestí došlo aj v úseku Palárikovo – Nové Zámky. Kamión poškodil stojan s rahnom priecestia v ŽST Gbelce a z miesta nehody utiekol. Pri vchádzaní osobného vlaku do ŽST Kysucké Nové Mesto nadvihol rahno závor neznámy páchateľ. V úseku Žilina zriaďovacia stanica – Dolný Hričov bola na žiadosť integrovaného záchranného systému zastavená doprava z dôvodu zaseknutého auta v koľaje na priecestí. Železnice Slovenskej republiky ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Po nahlásení poruchy v úseku Nálepkovo – Švedlár bolo políciou zistené odcudzenie 250 metrov kábla. Osoby podozrivé z krádeže sa podarilo zadržať. Odcudzený bol aj napájací kábel návestidiel v dĺžke 41 metrov a okrem odcudzenia bolo zistené aj poškodenie skrine s káblovým zväzkom a ukončením. Naukladané kamene na trati spozorovali aj rušňovodič osobného vlaku v úseku Kriváň – Stožok a rušňovodič nákladného vlaku v úseku Bernolákovo – Senec. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy. Rušňovodič osobného vlaku nahlásil deti, ktoré sa hrali v blízkosti trate – na koľaje ukladali skaly a iné predmety. ŽSR apelujú na rodičov, aby svoje deti vystríhali pred situáciami, kedy môže byť ohrozený ich život. Prosíme rodičov, aby svoje deti naučili, že železnica nie je v žiadnom prípade miesto pre hry. Aby rodičia dôsledne deťom vysvetlili, čo môžu tieto riskantné hry znamenať, ako sa môže zdanlivo nevinná hra vypomstiť a skončiť sa až tragicky.Právne dokumenty