Železnice Slovenskej republiky


Zastávka Popradské Pleso


06.02.2019

Dobrý deň, kvôli viacerým podnetom čitateľov by som sa chcela spýtať na riešenie stavu zástavky Popradské Pleso. Na stránke ŽSR sa táto otázka rozoberala už v roku 2017. Hoci bola zástavka zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok, podľa aktuálnych fotografií je v zlom stave. Preto by som sa Vás rada spýtala, či Železnice Slovenskej republiky stále plánujú rekonštrukciu spomínanej stavby a v prípade, že áno, v akom časovom horizonte?


V investičnom pláne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je zaradená stavba ,,Rekonštrukcia zastávok na trati TEŽ – Dolný Smokovec, Nový Smokovec a Popradské Pleso“. V roku 2015 sa začala príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu uvedených zastávok, osvetlenia a nástupíšť. Projektová dokumentácia bola ukončená a schválená schvaľovacím protokolom. Pred samotným procesom Verejného obstarávania na realizáciu uvedenej stavby boli zastávky Nový Smokovec a Popradské Pleso zapísané do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Z uvedeného dôvodu sa uvedené zastávky nemohli odstrániť a nahradiť novými, tak ako to bolo v projekte navrhnuté. ŽSR vstúpilo do jednania s Krajským pamiatkovým úradom Prešov o presunutí pôvodných zastávok Nový Smokovec a Popradské Pleso rámci príslušnej zastávky. Z uvedeného dôvodu ŽSR začala s prípravou verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie na premiestnenia zastávok. Realizácia stavby ,,Rekonštrukcia zastávok na trati TEŽ – Dolný Smokovec, Nový Smokovec a Popradské Pleso“ je ´predpokladaná na roky 2020 – 2021.Právne dokumenty