Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 6. týždeň 2019


11.02.2019

Za posledných sedem dní Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali 3 zrážky vlaku s civilnou osobou. Vo všetkých troch prípadoch išlo o smrteľnú zrážku, k zrážkam došlo v úseku Raslavice – Bardejov, Cífer – Trnava a na železničnej stanici (ŽST) Piešťany. Zmeškaných bolo celkovo 29 vlakov osobnej dopravy.

Počas 6. týždňa došlo k dvom zrážkam auta s vlakom na železničných priecestiach v správe ŽSR. Počas jazdy nákladného vlaku v úseku Lehnice – Kvetoslavov došlo na priecestí v tomto úseku k zrážke s cestným motorovým vozidlom pričom došlo k ľahkému zraneniu vodiča. Následkom nehody bolo tiež zmeškaných 5 vlakov osobnej dopravy a 4 odrieknuté na trase Lehnice – Kvetoslavov a späť. Rušňovodič nákladného vlaku ohlásil zrážku s autom na priecestí v úseku Bratislava-Petržalka – Rusovce. Vodič auta neubrzdil a rušeň vlaku mu vrazil do prednej časti automobilu. K zraneniu osôb nedošlo, doprava bola v danom úseku prerušená zhruba hodinu a pol. Železnice Slovenskej republiky ako správca infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Neoprávnene sa pohybujúcu osobu v priechodnom priereze koľaje spozoroval rušňovodič nákladného vlaku  v úseku Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom. Privolaná hliadka polície osobu nenašla, udalosť nemala vplyv na dopravu. V úseku Spišská Nová Ves – Vydrník takisto spozoroval rušňovodič osobu v koľajisku, ktorú sa následne nepodarilo nájsť. Na žiadosť polície boli v úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica vlaky vyrozumené o jazde so zvýšenou opatrnosťou z dôvodu možného pokusu o samovraždu.

Vlámanie do bufetu na ŽST Šaľa oznámil výpravca, privolaná hliadka polície páchateľov zadržala. Cestujúci rozbil vchodové dvere do zákazníckeho centra ZSSK, okno a tri výplne osobných pokladní. Po príchode osobného vlaku do ŽST Bratislava hlavná stanica vlakvedúca nahlásila posprejovanie vozňa grafitmi na ploche asi 35m2. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy. Pred vchádzajúci nákladný vlak do ŽST Bratislava Petržalka kládli dvaja maloletí chlapci kamene na koľajnice a hádzali kamene do odstaveného rušňa. Rušňovodiči nákladného vlaku obe osoby zadržali a počkali až do príchodu polície. ŽSR apelujú na rodičov, aby svoje deti vystríhali pred situáciami, kedy môže byť ohrozený ich život. Prosíme rodičov, aby svoje deti naučili, že železnica nie je v žiadnom prípade miesto pre hry. Aby rodičia dôsledne deťom vysvetlili, čo môžu tieto riskantné hry znamenať, ako sa môže zdanlivo nevinná hra vypomstiť a skončiť sa až tragicky.Právne dokumenty