Železnice Slovenskej republiky


Výluky 50. týždeň


06.12.2019

Výluka v úseku Strážske - Petrovce nad Laborcom - Michalovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. decembra 2019, v čase od 10.30 h. do 15.30 h., realizovať výlukové práce v úseku Strážske - Petrovce nad Laborcom - Michalovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, výmena a zváranie koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Úpor – Michaľany

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 9. decembra 2019, v čase od 8.30 h. do 14.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Úpor – Michaľany.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Stakčín – Snina

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 10. a 11. decembra, v čase od 7.50 hod. do 12.50 hod., realizovať výlukové práce v úseku Stakčín - Snina.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba železničného spodku, úprava svahu, vývoz a osadenie lomového kameňa na svah, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Hucín – Jelšava

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. decembra 2019, v čase od 8.00 h do 18.00 h, realizovať výlukové práce na železničnom priecestí v km 16,885 v traťovom úseku Hucín - Jelšava.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje montáž nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) typu AŽD 71 /náhrada jestvujúceho typu VÚD/ v km 16,885 s jedinečným identifikačným číslo (JIČ) SP2484. V dobe výluky budú vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 16,885 z činnosti. Počas výluky bude pre účastníkov cestnej premávky na pozemnej komunikácii doplnené značenie prenosnými cestnými dopravnými značkami „IP 30a – zmena miestnej úpravy“ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté“, ktorá je podľa určenia rozhľadových pomerov doplnená o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde“.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty