Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia výhybiek ŽST Rimavská Sobota


05.12.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú od 4. októbra 2019 v čase od 8.00 hod. nepretržite do 9. decembra 2019 do 8.00 hod realizujú výlukové práce v ŽST Rimavská Sobota, od 5. novembra v čase od 18.00 hod. nepretržite do 9. decembra 2019 do 18.00 hod realizujú výlukové práce v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa.

Výluka sa realizuje z dôvodu rekonštrukcie výhybiek. Práce realizuje externá firma.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa, Rimavská Sobota - Hnúšťa budú nahradené autobusovou dopravou do 8. decembra a v úseku Rimavská Sobota – Tisovec do 9. novembra.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty