Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Poprad Tatry – Starý Smokovec


12.04.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa:  15. apríla 2019, v čase od 8.25 h. do 18.25 h.,

16. apríla 2019, v čase od 8.25 h. do 16.25 h.,

17. apríla 2019, v čase od 8.25 h. do 14.25 h.,

 realizovať výlukové práce v úseku Poprad Tatry – Starý Smokovec.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku koná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0332 v km 7,957. Práce na priecestí zahŕňajú odstránenie asfaltu a starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového poľa, zriaďovanie podvalového podložia a montáž nového koľajového poľa, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, montáž priecestnej konštrukcie STRAIL, zváranie koľajníc a asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestia potrvá dňa:

  • od 15.4. do 17.4. v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.

 

Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty