Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou


12.04.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 16. apríla 2019, v čase od 10.20 h. do 15.40 h., realizovať výlukové práce v úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku koná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1338 v km 32,598. Práce na priecestí zahŕňajú smerovú a výškovú úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, asfaltovanie priecestnej konštrukcie a priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí, zváranie koľajníc a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestia potrvá dňa:

  • od 15.4. do 17.4. v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.

 

Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty