Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Bánovce nad Ondavou – Hatalov (Bánovecká spojka)


12.04.2019

 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 17. apríla 2019, v čase od 07.10 h. do 15.00 h., realizovať výlukové práce v úseku Bánovce nad Ondavou – Hatalov (Bánovecká spojka).

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku koná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom             (JIČ) SP1478 v km 0,224. Práce na priecestí zahŕňajú smerovú a výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, asfaltovanie priecestnej konštrukcie a priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí, zváranie koľajníc a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestia potrvá dňa:

  • od 15.4. do 17.4. v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.

 

Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty