Železnice Slovenskej republiky


ŽSR otvorili na hlavnej železničnej stanici v Bratislave novú čakáreň


14.09.2018

Železnice Slovenskej republiky dnes, t.j. v piatok, 14. septembra 2018 dopoludnia otvorili pre verejnosť novú čakáreň pre cestujúcich. Slávnostne ju sprístupnili za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka a generálneho riaditeľa  ŽSR Martina Erdössyho.

Nová čakáreň s najmodernejším vybavením prinesie zvýšenie komfortu, úrovne a bezpečnosti cestovania cestujúcich. Zásadným je tiež uľahčenie pohybu cestujúcim v rámci hlavnej stanice, podstatne príjemnejšie strávený čas čakania na vlakové spojenie v nových a plne funkčných priestoroch a tiež rozloženie tokov cestujúcich jednej z najvyťaženejších staníc na Slovensku, a tým aj zväčšenie poddimenzovanej plochy odchodovej haly stanice.

Som veľmi rád, že sa nám postupne darí hlavnú stanicu, ktorá je bránou do hlavného mesta či už pre cudzincov alebo tých, ktorí sem dennodenne prichádzajú za prácou, postupne vynovovať. Čaká nás ešte veľa práce, no ak budú mať ľudia aj vďaka týmto pekným priestorom čakárne pocit, že chodia na stanicu, ktorá je čistá,  kde sú dobré služby, potom budú mať aj väčší záujem o cestovanie vlakom, a o to nám ide“, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

,,Som veľmi rád, že po dlhých rokoch sťažností na hlavnú stanicu a sľubov, čo sa na nej zmení,  dnes predstavujeme verejnosti konkrétny výsledok a môže po veľmi dlhom čase začať využívať nové a moderné priestory časti stanice, ktorá už spĺňa kritériá úrovne 21. storočia. Verím, že to cestujúci ocenia a že nám tieto nové priestory nebudú ničiť,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Nová čakáreň bola zrekonštruovaná v historickej časti budovy stanice, v priestoroch niekdajšej, dlhé roky zatvorenej a nevyužívanej reštaurácie. Práce realizovala spoločnosť SP PLUS s.r.o. Trnava od decembra 2017, v celkovej zmluvnej cene 825.560,- EUR bez DPH.

Projektantom stavby bola H&W INVEST s.r.o. Bratislava. 

Rekonštrukcia bývalej reštaurácie na novú čakáreň zahŕňala tieto práce:
-              Vybudovanie novej prípojky nn napätia
-              Úpravu nn rozvodov, štruktúrovanej a optickej kabeláže, zriadenie WiFi  smerovačov pre cestujúcu verejnosť
-              Ústredné vykurovanie a vzduchotechnika
-              Výmenu dlažby, obkladov a podhľadov
-              Nátery a maľby
-              Vybudovanie informačného systému pre cestujúcich
-              Vybudovanie rozhlasového zariadenia
-              Zriadenie kamerového  systému
-              Stolárske, klampiarske a tesárske práce, dodanie mobiliáru
-              Realizácia nových posuvných dverí a  repasácia zvyšných poškodených okien a dverí
-              Kompletná výmena osvetlenia
-              Reštaurovanie pôvodných historických stĺpov
-              Reštaurovanie pôvodných fresiek

"Pri rekonštrukcii starej reštaurácie na novú čakáreň bolo veľmi citlivo skĺbené reštaurovanie a rekonštruovanie historických  prvkov starej budovy s modernými materiálmi a technológiami. Pri úvodnom búraní sa vyviezlo viac ako 110 ton sute. V stenách sme  vysekali takmer 1000 metrov  drážok na umiestnenie kabeláže. V elektroinštaláciách bolo natiahnutých 4100 m káblov, z toho 2600 m silových a 1500 m slaboprúdových káblov.

Pre environmentálny prístup sme pre cestujúcich pripravili stojiská na separovanie odpadu s osvetou o význame triedenia odpadu,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti SP PLUS s.r.o. Vladimír Štiglinc.

Rekonštrukciou nevyužívaných priestorov bývalej reštaurácie sa tiež vytvorila technická predpríprava pre dočasné umiestnenie osobných pokladní pred druhou fázou rekonštrukcie stanice.

Uvedená rekonštrukcia sa zrealizovala za plnej  prevádzky hlavnej stanice podľa stanoveného harmonogramu, vyžiadala si však uzatvorenie parkoviska pred budovou vládneho salónika, a to z dôvodov pohybu nákladných áut zhotoviteľa, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zaparkovaných osobných áut.

Čakáreň pred rekonštrukciou:


 

Čakáreň po rekonštrukcii:Právne dokumenty