Železnice Slovenskej republiky


Železničnú dopravu ohrozujú zlodeji, počet krádeží stúpa


21.09.2018

Železnice Slovenskej republiky v uplynulých dňoch zaznamenali na strednom a severnom Slovensku zvýšený výskyt krádeží súčastí trakčného vedenia - jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy. Tieto krádeže zapríčinili viaceré meškania vlakov, následné neplánované výluky v železničnej doprave a značné škody, ktorých presná výška sa momentálne vyčísľuje. ŽSR predpokladajú, že krádeže sú dielom  organizovanej skupiny zlodejov, ktorí sa uvedeným spôsobom obohacujú na úkor ŽSR.

,,Tieto organizované skupiny si neuvedomujú, že svojim nezodpovedným konaním ohrozujú bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, ale predovšetkým zdravie a životy nevinných cestujúcich a zamestnancov železníc. Zodpovedáme za vyše 3600 km železničných tratí, nie je možné krádežiam zabrániť, aj keď sme zvýšili kontroly a spolupracujeme s políciou,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. ,,Máme vypracovaný zoznam súčastí železničnej infraštruktúry, ktoré by nemali vykupovať v zberniach surovín, viaceré súčasti sa vyskytujú len na železnici a sú jednoznačne identifikovateľné,“ dodal generálny riaditeľ.

V prípade krádeží káblov a lán hrozí zásah elektrickým prúdom vysokého napätia.  V prípadoch krádeží súčastí trakčného vedenia pod napätím ide o priame ohrozenie života ako zlodejov, ktorí kradnú, tak aj  službukonajúcich zamestnancov ŽSR, ktorí sa môžu dostať do priameho neúmyselného kontaktu so zvyškom visiaceho trakčného vedenia pod napätím po krádeži.

Konkrétne zistené prípady za posledné dni:

- 15. septembra 2018 zamestnancami ŽSR zistené poškodené a odcudzené zosilňovacie vedenie a prúdové prepojenia v trakčnom vedení,  ďalej chýbajúce laná v pevnom bode  nosného lana i ďalšie materiálové položky trakčného vedenia v úseku Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto na 1. a 2. traťovej koľaji, čo bolo zistené pri prehliadke trakčného vedenia zamestnancami ŽSR  v traťovom úseku Čadca – Žilina 1. a 2 traťová koľaj. Len v prípade zosilovacieho vedenia bolo poškodené a odcudzené na 1. koľaji v úseku Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto viac ako 1 km vedenia. Zamestnanci ŽSR po zistení uvedeného stavu okamžite pristúpili k odstraňovaniu spôsobenej poruchy a  predbežne vyčíslené  škody dosahujú až  31 360€.

ďalšie odcudzenie súčastí trakčného vedenia bolo  zaznamenané v stredu 19. septembra v úseku Štrba – Východná na 1. a 2. traťovej koľaji, v úseku Liptovský Mikuláš – Paludza, 1. a 2. traťová koľaj, v úseku Paludza – Liptovská Teplá  1. a 2. traťová koľaj, v úseku Svit – Štrba 1. a 2. traťová koľaj. Aj v tomto prípade boli odcudzené prúdové prepojenia a laná pevných bodov. Z toho dôvodu musela byť zastavená doprava nákladných vlakov v uvedených úsekoch, ďalšie vlaky osobnej dopravy meškali vplyvom zníženej rýchlosti a vykonávania prehliadok a opráv na trati. Postupne boli sprevádzkované poškodené úseky trakčného vedenia a železničná prevádzka je aktuálne bez obmedzenia. V piatok (21.9.) a v sobotu (22.9.) sa počas výluk vykonajú definitívne úpravy trakčného vedenia.

Preto ŽSR prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a pomohla tak eliminovať trestnú činnosť.Právne dokumenty