Železnice Slovenskej republiky


Projekt Terminálov integrovanej osobnej dopravy v Bratislave


16.07.2018

1) Je uz hotový dokument Dopravný uzol Bratislava? Ak áno, môžem poprosiť o jeho zaslanie, prípadne link?

Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava je v štádiu spracovania. Jej ukončenie predpokladáme v termíne 12/2018.

2) Bratislavský primátor tvrdí, že vybavil nové vlaky z Trnavy na hl. stanicu a zo Senca do Petržalky. Nie je však spustenie týchto vlakov súčasťou dlhodobého projektu TIOP?

V rámci spracovania Štúdie realizovateľnosti uzla Bratislava sa posudzuje aj množstvo vlakov na jednotlivých tratiach.

3) Aký "starý" je projekt TIOP? Vedela by si mi približne zistiť, z ktorého roku pochádza zámer?

Zmluva s projektantom na TIOP bola uzatvorená v apríli 2014. Nie je z otázky jasné, o aký zámer ide (napr.: technicko-ekonomická štúdia 04/2010; zámer pre posúdenia EIA 02/2015).

4) Veľa sa diskutuje o zriadení novej vlakovej zastávky v Petržalke, ktorá však nebola súčasťou návrhu TIOP. Máte v pláne ju zriadiť, ak áno, na ktorom úseku? Vedeli by ste odhadnúť aj časový horizont, kedy by mohla začať fungovať?

V rámci spracovania štúdie realizovateľnosti sa posudzuje aj tento TIOP. Je potrebné počkať na dokončenie ŠR.

 Právne dokumenty