Železnice Slovenskej republiky


ŽST Poprad-Tatry/ reštaurácia


26.01.2018

ŽSR ukončili v minulom roku modernizáciu železničnej stanice Poprad-Tatry, ktorá priniesla cestujúcim komfortnejšie priestory a nové služby. Pre cestujúcich ŽSR ponúkajú ďalšiu novinku – 15. januára 2018 bola v prestupovej hale na 3. podlaží otvorená reštaurácia Kalibra.  

Reštaurácia v uzlovej stanici Poprad-Tatry, ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier pre cestujúcich a návštevníkov Tatier, doteraz chýbala. Je vybavená najmodernejším zariadením tak, aby jedlá boli pripravované v zmysle stanovených postupov rýchlo a zároveň kvalitne. Okrem stálej ponuky jedál a nápojov, si môžu cestujúci vybrať aj z denného menu, ktoré je v ponuke od pondelka do nedele. Pridanou hodnotou je nádherný výhľad na Tatry a informačná tabuľa pre cestujúcich o odchode a príchode vlakov. Novootvorená reštaurácia v popradskej stanici je vďaka výťahu ľahko dostupná aj pre imobilných cestujúcich či pre cestujúcich s kočíkom alebo ťažkou batožinou. Otvorená je denne od 7,00 hod. do 19,00 hod. 

Reštaurácia sa nachádza v prestupovej hale, ktorá bola zrekonštruovaná v minulom roku v rámci III. etapy modernizácie stanice. Táto etapa rekonštrukčných prác sa týkala rekonštrukcie prestupovej haly TEŽ a opravy nástupiska pre tatranské električky. Dnešnému obrazu modernej haly predchádzala výmena opotrebovaného opláštenia, obnova vonkajšieho a vnútorného podhľadu, obnova osvetlenia a podláh. Pri rekonštrukcii nástupíšť TEŽ sa obnovila povrchová vrstva nástupišťa, očistila a obnovila sa strešná krytina, pribudli nové nátery oceľovej konštrukcie a zvodov dažďovej vody. Pribudli aj nové vchodové dvere, dlažba na nástupištiach, a rozšírila sa elektronická požiarna signalizácia EPS, ako aj rozhlasové zariadenie. Rekonštrukcia sa dotkla aj rozvodov plynu, rekonštrukcie kotolne a je tu nový kamerový systém, požiarna signalizácia aj rozhlas. Finančné vyčíslenie nákladov je 3 674 692, 91 €. 

Z histórie

Vývoj výstavby železničnej stanice Poprad – Tatry má novodobú históriu, s tým, že výpravná budova s prestupovou halou sa budovali etapovite v rokoch 1976 – 1987. V roku 2007 sa začala modernizácia I. etapou, ktorá riešila výstavbu podchodov a nástupísk, čiže obnovovala vonkajšie priestory. V roku 2008 sa začala II. etapa modernizácie, kedy sa zmodernizovala staničná budova. III. etapa začala v roku 2016 a týkala sa rekonštrukcie prestupovej haly a nástupísk TEŽ, touto stavbou sa sfinalizoval celý projekt modernizácie popradskej železničnej stanice, čím sa zvýšila kultúra cestovania a stanica sa dostala na európsku úroveň. 

Modernizácia popradskej stanice v etapách: 

I.etapa (roky 2006-2007) modernizácia koľajiska
II.etapa (2008 – 2010) modernizácia staničnej budovy
III.etapa (2016 – 2017) rekonštrukcia haly TEŽPrávne dokumenty