Železnice Slovenskej republiky


Nehoda v Sekuliach


06.12.2018

Včera krátko po 21,30 hod. sa v Sekuliach stala tragická udalosť. Muž vyliezol na vozeň nákladného vlaku, ktorý bol odstavený na 6. staničnej koľaji, následne bol zasiahnutý a usmrtený elektrickým prúdom z trakčného vedenia. V dôsledku tejto tragickej udalosti došlo k výpadku napájania trakčného vedenia v úseku Zohor – Kúty štátna hranica, po oboch traťových koľajách.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) neustále vyzývajú verejnosť, aby nevstupovali do priestorov neprístupných verejnosti, je to prísne zakázané. V žiadnom prípade sa nesmie vyliezať ani prechádzať cez odstavené vlaky alebo sa inak približovať k trakčnému vedeniu, takéto správanie je zakázané a mimoriadne nebezpečné, zásah elektrickým prúdom býva zvyčajne smrteľný.Právne dokumenty