Železnice Slovenskej republiky


ŽST Martin - rekonštrukcia


01.08.2018

Železnice Slovenskej republiky pripravujú komplexnú rekonštrukciu železničnej stanice v Martine. Zmluva o dielo  bola podpísaná 10.júla 2018 v celkovej výške 2 947 936,11 € bez DPH, účinnosť nadobudla 12. júla 2018. Zhotoviteľom, ktorý bol vybraný na základe verejnej súťaže  bude firma Adifex, a. s. Bziny.

Podľa uvedenej zmluvy sa rekonštrukcia železničnej stanice Martin bude vykonávať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, ktoré je naplánované  na III. kvartál 2018.

Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukciou prejde výpravná budova železničnej stanice, zastrešenie nástupišťa pri výpravnej budove, útulok  traťového obvodu. Rekonštruovať sa bude aj  železničný zvršok koľaje č. 1, 2 a nástupište č. 1, 2, 3,  následne spevnené plochy a komunikácie. Pre cestujúcich sa vybuduje hlasový a vizuálny informačný systém, rekonštruovať sa bude aj elektroinštalácia vo výpravnej budove,  bleskozvod a elektrický ohrev s prípojkou na verejnej budove,  prípojka pre HAVIS, ale aj vonkajšie osvetlenie nástupíšť.

Projekt rieši aj pohyb imobilných cestujúcich v stanici, vybuduje sa bezbariérový prístup z predstaničného priestoru od mesta pasážou k WC a na kryté nástupište, z krytého nástupišťa do vestibulu k pokladniam a z krytého nástupišťa ku koľaji. Upraví sa WC pre imobilných cestujúcich podľa platnej legislatívy.

Stanica bude obsahovať prvky pre navádzanie slabozrakých a nevidiacich.

Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien a dverí, dažďových žľabov a zvodov a obnova náterov fasády.Právne dokumenty