Železnice Slovenskej republiky


Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR a polície ,,Stihnem – Nestihnem“


11.04.2018

Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili už po druhýkrát preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem  - Nestihnem“. Zameraná je na kontrolu na nelegálnych prechodoch cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí a dokonca aj cyklisti skracujú cestu. Nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do obvodu dráhy  a  prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. Zrážka s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, znamená fatálny následok.  

ŽSR a polícia vybrali v rámci celého Slovenska a všetkých ôsmich krajov celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde dnes hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorujú pohyb osôb na miestach, kde to nie je dovolené a tiež 37  železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. Každý z previnilcov, ktorý je v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať. 

Železnice Slovenskej republiky majú aktuálne vo svojej správe 2094 železničných priecestí, z toho:
priecestia zabezpečené:         1076 (vybavené výstražnou signalizáciou, prípadne doplnené aj závorami)
priecestia nezabezpečené:    1018  (označené výstražnými krížami)

ŽSR v priebehu rokov 2017 a 2018 (k 5.4.2018) vybudovali 8 nových zabezpečených železničných priecestí.    

Od začiatku roka do 9. apríla 2018 ŽSR evidujú 15 nehôd na železničných priecestiach, pri ktorých 5 osôb zomrelo  a 6 sa ťažko zranilo.

Za rovnaké obdobie ŽSR zaznamenali 27 zrážok osôb s vlakom mimo železničných priecestí, pričom 22 z nich zomrelo a 5 sa ťažko zranilo. Z uvedeného počtu v  19 prípadoch sa obete rozhodli spáchať samovraždu, resp. pokus  o samovraždu, v 7 prípadoch išlo o neoprávnený pohyb osoby v koľajisku a v jednom prípade sa osoba pod vplyvom alkoholu pokúsila naskočiť do odchádzajúceho vlaku.

Pre porovnanie štatistiky z predchádzajúcich rokov:

Nehody na železničných priecestiach:

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych 

Počet ťažko zranených

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012

2160

50

21

15

2013

2155

46

10

12

2014

2131

49

11

20

2015

2115

55

14

12

2016 

2105 

38 

 6

10 

2017 

2102

50

6

13

Zrážky vlaku a osôb mimo železničného priecestia:

Smrteľné zranenie

rok 2016, počet zrážok 109

rok 2017, počet zrážok 121

počet

z toho samovrážd

počet

z toho samovrážd

81

61

93

69

 

Ťažké zranenie

rok 2016

rok 2017

počet

z toho pokusy o samovraždu

počet

z toho pokusy o samovraždu

28

5

28

3

Výsledky v číslach:

Zapojení policajti: 166
Skontrolované osoby: 583 (197 - chodci, 359 vodiči, 27 cyklisti)
Nepovolené prechádzanie cez dráhu: 125
Porušenie maximálnej rýchlosti na železničnom priecestí: 104

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky: 50

Policajti v jednom prípade zadržali vodičský preukaz za jazdu na červenú a vypátrali jednu vec.

 

 

 Právne dokumenty