Železnice Slovenskej republiky


Zoznam staníc a zastávok


Názov stanice Osobná preprava Bezbariérový prístup Cestovný poriadok  
Sedmerovec nepremáva 124


Právne dokumenty