Železnice Slovenskej republiky


Detail stanice


späť na zoznam staníc

Svit

49.061274852280064, 20.198072964417687

 

Názov ŽST Svit
Adresa ŽST Hlavná 34, 059 21
Názov mesta Svit
Referenčný bod Hlavný vstup na stanicu

Nástupište č. -
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť Bude dokončené
Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia Nie
Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík Nie
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe prebieha modernizácia
Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov Bude dokončené
Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti Nie
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe Prebieha modernizácia stanice Svit.
Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov Nie
Podmienky pomoci Pomoc pre PRM sa neposkytuje.
Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia Nie

Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici Bude dokončené
Vizuálne označenia Nie
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe Vizuálne označenia budú dokončené v r. 2023.

Dynamický vizuálny informačný systém Nie
Dynamický hlasový informačný systém Áno
Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií Nie
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe -

Informačný pult č. -
Pult prístupný pre invalidný vozík Bude dokončené
Pult vrátane systému indukčnej slučky Bude dokončené
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe bude dokončené 2023

Pult predaja cestovných lístkov č. -
Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík Bude dokončené
Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky Bude dokončené
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe Pult predaja cestovných lístkov bude dokončený 2023.

Páni
Toalety prístupné pre invalidné vozíky Bude dokončené
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe suché WC
Vložka na Eurokľúč Nie
Dámy
Toalety prístupné pre invalidné vozíky Bude dokončené
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe suché WC
Vložka na Eurokľúč Nie
PRM
Toalety prístupné pre invalidné vozíky Bude dokončené
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe suché WC
Vložka na Eurokľúč Nie

Autobus - diaľkový
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe cca 1500 m od referenčného bodu
Taxi/Auto
Prístup bez schodov z referenčného bodu Bude dokončené
Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách Bude dokončené
Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu Bude dokončené
Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu Bude dokončené
Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe cca 150 m od referenčného bodu


Právne dokumenty