Železnice Slovenskej republiky


Pre cestujúcich so zníženou mobilitou


Zoznam železničných staníc vybavených zariadeniami pre cestujúcich so zníženou mobilitou

Pre ľahší prístup cestujúcich so zníženou mobilitou k vlakom osobnej dopravy, ŽSR zverejňujú zoznam železničných staníc vybavených takýmito zariadeniami, zdvíhacími plošinami a prístupovými cestami. 

Zoznam železničných staníc vybavených WC s eurokľúčom pre cestujúcich so zníženou mobilitou.

 
 Právne dokumenty