Koridory RFCŽelezničné nákladné koridory

AKTUALITY 

RAG-TAG rokovania 2021:

RFC11 – dňa 15.novembra 2021 sa bude konať rokovanie zástupcov koridoru Amber RFC11 s jeho poradnými skupinami – železničnými podnikmi a terminálmi. Rokovanie sa uskutoční hybridnou formou t.j. fyzicky v sídle spoločnosti GYSEV v Budapešti a zároveň formou telekonferencie.

RFC5 - dňa 10.novembra 2021 sa bude konať rokovanie zástupcov koridoru Baltic - Adriatic RFC5 s jeho poradnými skupinami – železničnými podnikmi a terminálmi. Rokovanie sa uskutoční formou telekonferencie.  

RFC7 a RFC9 - dňa 24.novembra 2021 sa bude konať spoločné rokovanie zástupcov koridoruov Orient / East-Med a Rhine - Danube s ich poradnými skupinami – železničnými podnikmi a terminálmi. Rokovanie sa uskutoční formou telekonferencie.

Účasť v poradných skupinách železničných podnikov (RAG) a terminálov (TAG) je dobrovoľná a zúčastneným umožňuje vydávať stanoviská k návrhom správnej rady, z ktorých plynú dôsledky pre železničné podniky, alebo majú priame dôsledky na investície a riadenie terminálov. Prihlásiť sa do poradných skupín RAG/ TAG príslušných koridorov RFC je možné kedykoľvek prostredníctvom kontaktov uvedených webovej stránke príslušného koridoru RFC.

Nariadenie EPaR č. 913/2010 o európskej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu
 Zriadenie jednotlivých koridorov prebiehalo postupne v zmysle nariadení EPaR 913/2010, EPaR 1316/2013 a vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ 201/177:

10.11.2013 – začatie činnosti koridorov RFC7 (Orient) a RFC9 (Česko- slovenský)
10.11.2015 – začatie činnosti koridoru RFC 5 (Baltsko- jadranský)
10.11.2018 – predĺženie koridoru RFC5 (Baltsko- jadranský) a koridoru RFC RFC7 (Orient- východné Stredomorie)
14.01.2019 – začatie činnosti koridoru RFC11 (Jantár)
12.10.2020 – začatie činnosti koridoru RFC9 (Rýn – Dunaj) s inklúziou pôvodného koridoru RFC 9 (Česko – slovenský)

ODKAZYDokumenty pre dopravcov