TTR v SR


RailNetEurope (RNE) a Forum Train Europe (FTE), podporované Európskou asociáciou nákladnej železničnej dopravy (ERFA), v súčasnosti pracujú na projekte Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity ŽI (ďalej TTR). Cieľom TTR je harmonizácia kapacity ŽI a zlepšenie európskeho systému cestovného poriadku v železničnej doprave s cieľom výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy.

TTR pozostáva z rôznych komponentov vrátane najmä zlepšeného plánovania a distribúcie kapacity infraštruktúry (vrátane dočasných obmedzení kapacity-TCR) a zavedenia nových procesov prideľovania kapacity.

Predstavenie TTR 

 Dokumenty pre dopravcov