Plán modernizácie


Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os č. 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov:

 • ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR
 • Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - št. hranica SR/A, realizácia
 • Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica

Prioritná os č. 3 - Verejná osobná doprava:

 • Zastávka Nové Košariská – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)
 • Záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch: Nové Košariská, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Lamačská brána, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Bratislava – Ružinov, realizácia
 • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - Bratislava – Vrakuňa, realizácia
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 projektová dokumentácia (DSPRS)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 projektová dokumentácia (DSPRS)
 • ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č. 7 projektová dokumentácia (DSPRS)

Prioritná os č. 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov:

 • ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, realizácia
 • Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia
 • Modernizácia ŽST Hronský Beňadik
 • Optimalizácia infraštruktúry na trati Trnava (mimo) – Sereď (vrátane) za účelom zefektívnenia GVD
 • Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc – mimo TEN-T Core
 • Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste
 • Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR
 • Optimalizácia trate Prievidza – Jelšovce, 1. etapa
 • Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizáci
 • Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, modernizácia koľaje č. 1, 2
 • ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20
 • ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku
 • ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
 • ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
 • ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20
 • Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 – 10
 • Boleráz – Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1
 • Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1
 • ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30
 • Nižná Myšľa – Ruskov, modernizácia koľaje č. 2
 • Telgárt – Červená Skala, modernizácia železničného zvršku


Dokumenty pre dopravcov