Výluky


Týždenný plán výluk

Plán na tento alebo budúci týždeň

 

Mesačný plán výluk

Plán na aktuálny mesiac

Plánované výluky

PLÁNOVANÉ   VÝLUKY na sieti ŽSR

V roku 2023 je plánovaná modernizácia železničného uzla Žilina, ŽST Svit a úsekov Malacky - Kúty - štátna hranica SK/CZ, Štrba - Svit, sanácia svahu v úseku Čadca - štátna hranica SK/CZ, elektrifikácia úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, rekonštrukcia tratí v úsekoch Hronský Beňadik - Nová Baňa, Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce a Nové Zámky - Palárikovo.

Priebeh jednotlivých výluk je uvedený v súbore ročný plán výluk na ŽSR na rok 2023.  

 

Tu si môžete pozrieť ročný plán výluk na ŽSR na rok 2023.

 

Trate ŽSR so zastavenou prevádzkou

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku medzistaničného úseku Plavevký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš je zastavená železničná prevádzka dňom 15.5.2013. 

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo je zastavená železničná prevádzka dňom 22.12.2006.  
 Dokumenty pre dopravcov