Výluky


Týždenný plán výluk

Plán na tento alebo budúci týždeň

 

Mesačný plán výluk

Plán na aktuálny mesiac

Plánované výluky

PLÁNOVANÉ   VÝLUKY na sieti ŽSR

V  rokoch 2021 až 2022 je plánovaná modernizácia úseku Púchov – Považská Bystrica, železničného uzla Žilina, ŽST Svit a úseku Svit - Poprad-Tatry, zriadenie Výh. Lučivná medzi ŽST Štrba - ŽST Svit, rekonštrukcia nástupíšť v ŽST Košice.

Priebeh jednotlivých výluk je uvedený v súbore ročný plán výluk na ŽSR na rok 2022.  

 

Tu si môžete pozrieť ročný plán výluk na ŽSR na rok 2022.

 

Trate ŽSR so zastavenou prevádzkou

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku medzistaničného úseku Plavevký Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš je zastavená železničná prevádzka dňom 15.5.2013. 

Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo je zastavená železničná prevádzka dňom 22.12.2006.  
 Dokumenty pre dopravcov