Technické dokumenty


Železnice Slovenskej republiky, v zmysle § 2, čl. 2.8 Zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky, zabezpečujú činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave. Činnosť normalizačného strediska spočíva v riadiacej činnosti, tvorbe technických noriem železníc (TNŽ) a ich využití, v poradnej, dokumentačnej a informačnej činnosti. V zmysle zákona č. 142/1991 Zb. o československých technických normách odborové normy (ON) stratili platnosť dňom 31.12.1992. TNŽ vznikli doslovným prevzatím ON rovnakého čísla a rovnakého názvu aj obsahu "Oznámením Ústredného riaditeľstva ČSD" zo dňa 30.09.1992 s účinnosťou od 01.01.1993. "Oznámenie" s vymenovaním TNŽ bolo zverejnené vo Vestníku dopravy č. 22/1992 z 05.11.1992. TNŽ sú priebežne novelizované.

Číslo normy Názov normy Schválená Účinnosť Zmeny
01 3412 Digitálna dokumentácia Máj 2004 01.06.2004  
01 3412-1 Digitálna dokumentácia. Jednotná železničná mapa. Časť 1: Tvorba a aktualizácia JŽM Máj 2004 01.06.2004  
01 3412-2 Digitálna dokumentácia. Časť 2: Zakresľovanie káblov OZT Jún 2006 01.07.2006  
01 3412-3 Digitálna dokumentácia. Časť 3: Zakresľovanie schém elektrotechnických zariadení Dec. 2005 01.01.2006  
01 3412-4 Digitálna dokumentácia. Časť 4: Zakresľovanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení Máj 2004 01.06.2004  
01 3468 Výkresy inžinierskych stavieb. Pravidlá pre kreslenie výkresov železničných tratí 02.02.1987 01.01.1989  
02 4702 Valčekové ložiská pre nápravy železničných vozidiel. Hlavné rozmery 06.11.1979 01.01.1981 a-7/82,
b-5/89
05 0617 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre termitové zváranie koľajníc August 1996 01.08.1996
  
05 0715 Zváranie. Predpisy pre skúšanie zváračov navárujúcich oceľový materiál železničného zvršku Január 1996 01.07.1996
  
05 0716 Zváranie. Predpisy pre skúšanie zváračov koľajníc odtavovacím stykovým zváraním Január 1996 01.07.1996
  
05 0717 Zváranie. Predpisy pre skúšanie zváračov koľajníc termitovým zváraním   Január 1996 01.07.1996
  
33 3534 Ochrany trakčných elektrických sietí 11.12.2017 01.12.2017  
34 1506 Pripájanie elektrických polarizovaných drenáží na spätné koľajnicové vedenie jednosmernej trakčnej sústavy s koľajovými obvodmi Apríl 2002 01.06.2002 1/01.09.2004
34 1540 Elektrické trakčné siete železničných dráh Marec 2014 04.04.2014  
34 1560 Zariadenia elektrického vykurovania železničných vozidiel 15.11.1979 01.01.1981 1/01.02.2004
34 2090 Železničné oznamovacie zariadenia December 2005 01.01.2006  
34 2570 Predpisy pre železničné rozhlasové zariadenia 27.11.1973 01.03.1975  
34 2571 Rozhlasové zariadenia na riadenie železničnej dopravy 29.07.1976 01.03.1978  
34 2572 Železničné rozhlasové zariadenie pre informovanie cestujúcich 21.12.1976 01.08.1978  
34 2601 Názvoslovie železničných zabezpečovacích zariadení 08.09.1986 01.02.1988 a-9/91,
b-9/92
34 2602 Pravidlá pre kreslenie schém železničných zabezpečovacích zariadení 13.03.1991 01.06.1992  
34 2603 Pravidlá pre kreslenie schém ukoľajnení a trakčných prepojení 22.12.1992 01.04.1993  
34 2604 Záverové tabuľky 30.12.1975 01.01.1979 a-6/82,
b-2/85,
c-1/88
34 2605 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe Jún 2006 01.08.2006 1/01.07.2008
2/01.08.2009
3/11.12.2011
34 2606 Rozbory bezpečnosti obvodov železničných zabezpečovacích zariadení 17.03.1992 01.05.1992  
34 2607 Indikácie v železničných zabezpečovacích zariadeniach 28.04.1978 01.03.1979 a-12/91
34 2609 Projektovanie káblových rozvodov železničných zabezpečovacích zariadení 28.06.1990 01.06.1992  
34 2610 Železničné svetelné návestidlá 18.12.1992 01.05.1993  
34 2612 Železničné zabezpečovacie zariadenia. Ochrana zabezpečovacích zariadení pred požiarom 01.06.1979 01.06.1980 a-3/84,
b-7-8/87,
c-12/92
34 2614 Železničné zabezpečovacie zariadenia. Koľajové obvody. Predpisy pre projektovanie 06.06.1990 01.07.1992 Opr. 06.90
34 2616 Výber ukazovateľov spoľahlivosti železničných zabezpečovacích zariadení 27.06.1988 01.07.1989  
34 2618 Stanovenie počtu náhradných dielov železničných zabezpečovacích zariadení 18.12.1991 01.06.1992  
34 2620 Predpisy pre železničné staničné zabezpečovacie zariadenia Júl 2000 01.01.2001 1/01.07.2009
34 2630 Predpisy pre železničné traťové zabezpečovacie zariadenia Október 1998 01.01.1999  
34 2640 Železničné zabezpečovacie zariadenia. Predpisy pre vlakové zabezpečovacie zariadenia 06.02.1978 01.08.1979 a-2/85,
b-1/88
34 2660 Predpisy pre spádoviskové zabezpečovacie zariadenia 10.09.1979 01.09.1980 a-2/87,
b-1/88,
c-10/91,
d-7/92
34 2670 Predpisy pre diaľkové ovládanie zabezpečovacích zariadení 21.11.1983 01.05.1985 a-1/88,
b-11/91
34 2680 Predpisy pre zariadenia priemyselnej televízie v železničnej prevádzke 23.08.1991 01.03.1992  
34 2681 Zobrazovanie koľajísk a tratí na farebných displejoch 24.05.1991 01.03.1992  
34 2858 Železničné rádiové siete December 2004 01.01.2005  
34 5542 Značky pre situačné schémy železničných zabezpečovacích zariadení 12.01.1989 01.01.1990 a-3/91,
b-5/92
34 6570 Elektrické vlastnosti izolovaných koľajnicových stykov 17.12.1985 01.02.1987  
34 9001 Silnoprúdové káblové súbory. Zalievacie hmoty 28.02.1989 01.07.1990  
34 9210 Armatúry trakčných vedení. Armatúry nosné a závesné 13.01.1988 01.04.1989  
34 9211 Armatúry trakčných vedení. Armatúry spojovacie a upevňovacie 13.01.1988 01.04.1989  
34 9212 Armatúry trakčných vedení. Armatúry kotevné a napínacie 13.01.1988 01.04.1989  
34 9213 Armatúry trakčných vedení. Armatúry trolejové 13.01.1988 01.04.1989  
34 9214 Armatúry trakčných vedení. Armatúry prúdové 13.01.1988 01.04.1989  
34 9215 Armatúry trakčných vedení. Armatúry izolačné a ich príslušenstvo 13.01.1988 01.04.1989  
34 9216 Armatúry trakčných vedení. Armatúry pre trolejové výhybky a križovatky 13.01.1988 01.04.1989  
35 4209 Tlakové výrobky a prvky rozvodných zariadení vn, vvn a zvn 25.04.1984 01.09.1985  
35 7102 Dimenzovanie a istenie vodičov a káblov v rozvádzačoch 25.02.1976 01.12.1977  
35 9705 Skratovacie súpravy 08.02.1989 01.04.1990  
35 9709 Bočniaca súprava pre trakčné vedenie 13.08.1975 01.05.1977  
36 0517 Koľajové vozidlá železničné. Žiarivkové svietidlá pre železničné koľajové vozidlá. Rozmery 17.04.1982 01.11.1983  
36 0518 Koľajové vozidlá železničné. Žiarovkové svietidlá pre železničné koľajové vozidlá. Rozmery 17.04.1982 01.11.1983  
36 2240 Elektrická trakčná výzbroj vozidiel. Vozidlové trakčné transformátory 16.11.1981 01.07.1984  
36 2244 Elektrická trakčná výzbroj vozidiel. Vozidlové trakčné tlmivky 16.11.1981 01.07.1984  
36 2413 Elektrická výstroj trakčných vozidiel. Zásuvka pre posun elektrických hnacích vozidiel 12.07.1974 01.04.1976  
36 2414 Elektrická výstroj vozidiel. Elektrická vykurovacia spojka VSET 8. Základné ustanovenia 09.11.1972 01.12.1974  
36 5530 Elektromechanické relé pre železničné zabezpečovacie zariadenia 27.05.2010 01.06.2010  
36 5540 Prestavníky 18.12.1991 01.04.1992  
36 5570 Transformátory pre železničné zabezpečovacie zariadenia 21.09.1989 01.01.1991  
37 6620 Úsekové deliče pre trolejové vedenie celoštátnych dráh a vlečiek 26.04.1974 01.02.1976  
72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodávanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka a podkladných vrstiev podvalového podložia Máj 2000 01.07.2000  
72 3117 Železničné podvaly z predpätého betónu. Základné ustanovenia. 22.05.1981 01.12.1982 a-8/90
72 3117-I I. časť Železničné podvaly z predpätého betónu. Podval tvaru PB-2. 05.12.1981 01.03.1983  
72 3117-II II. časť Železničné podvaly z predpätého betónu Podval tvaru SB-5-P. 05.12.1981 01.03.1983  
72 3117-III III. časť Železničné podvaly z predpätého betónu. Podval tvaru SB-6-P. 05.12.1981 01.03.1983  
72 3117-IV IV. časť Železničné podvaly z predpätého betónu. Podval tvaru SB-8. 05.12.1981 01.03.1983  
73 0423 Presnosť vytyčovania tunelov celoštátnych dráh, vlečiek a mestských dráh 21.06.1988 01.08.1989  
73 2603 Stavba ocelových mostných konštrukcií 29.12.1978 01.01.1980  
73 4955 Výpravné budovy a budovy zastávok ŽSR 19.05.1992 01.12.1992  
73 6230 Navrhovanie rozoprených opôr železničných mostov 16.09.1963 01.04.1964  
73 6231 Stavby mostné. Navrhovanie šikmých doskových konštrukcií železničných mostov 22.12.1965 01.08.1966  
73 6232 Prepočet oceľových železničných mostov a výpočet ich zaťažiteľnosti 26.10.1988 01.02.1990  
73 6260 Oceľové podlahy na nosných konštrukciách železničných mostov 28.04.1976 01.12.1977  
73 6261 Uloženie mostníc na oceľových nosných konštrukciách železničných mostov 15.07.1992 01.12.1992  
73 6265 Navrhovanie oceľových konštrukcií objektov mostom podobných 15.06.1977 01.05.1978  
73 6277 Oceľové ložiská železničných mostov. Ložiská odlievané a zvárané 18.12.1992 01.01.1994  
73 6301 Projektovanie celoštátnych dráh normálneho rozchodu 10.07.1981 01.03.1983 a-9/87,
b-5/89
73 6306 Názvoslovie železničného spodku a zvršku 22.03.1977 01.07.1978  
73 6311 Navrhovanie koľajísk v stanovištiach a dopravniach 16.04.1992 01.12.1992  
73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia August 2005 01.09.2005  
73 6334 Oplotenia a zábradlia na celoštátnych dráhach 02.11.1978 01.01.1980 1/01.06.2004
73 6360 Geometrické usporiadanie koľají normálneho rozchodu na celoštátnych dráhach a vlečkách 12.12.1984 01.01.1987 a-3/91,
2/ 05.91
73 6361 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1000 mm September 2007 01.10.2007  
73 6362-1 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1 520 mm 21.01.2014 01.02.2014  
73 6362-2 Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 520 mm 21.01.2014 01.02.2014  
73 6388 Priestorové usporiadanie vrát nad koľajami rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm 20.09.1980 01.03.1982  
73 6390 Označovanie dopravných bodov a železničných priestorov určených pre cestujúcich 03.02.2011 01.03.2011 1/01.12.2020
73 6395 Traťové značky. Staničníky, medzníky a hraničníky ŽSR 31.07.2012 01.09.2012  
73 6949 Odvodnenie železničných tratí a staníc 21.03.1988 01.05.1989  
73 7508 Projektovanie a výstavba železničných tunelov 19.07.1983 01.03.1985  
         
VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb   01.07.2010

Z1/2018 (doplnená časť 24)

Z2/01.11.2020 (Prvá časť)

Z3/01.12.2020 (Časť E)Dokumenty pre dopravcov