Železničné telekomunikácie


Integrovaný poskytovateľ komplexných informačno-komunikačných služieb

Železničné telekomunikácie Bratislava (ďalej len ŽT) sú najväčšou vnútornou organizačnou jednotkou ŽSR poskytujúcou širokú paletu služieb z oblastí informatiky a telekomunikácií so zmluvne garantovanými parametrami kvality.

V poskytovaní služieb sa ŽT opierajú o odborné know–how, moderné technológie, viac ako 150 ročné skúsenosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, ale najmä o vlastnú zálohovanú optickú sieť, ktorá sa tiahne po celom území Slovenska s pripojením peeringových centier SIX, Sitel a prirodzene na zahraničných partnerov vo všetkých susedných krajinách.

Centralizované dátové sklady, serverové farmy, servisné, obchodné a ďalšie špecializované pracoviská ŽT sú regionálne rozmiestnené po celom území Slovenska tak, aby boli schopné rýchlo a kvalitne uspokojiť info-komunikačné potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov.

ŽT vlastnia certifikát pre systém manažérstva podľa normy EN ISO 9001:2009, udelený firmou EUROCERT na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.

Železničné telekomunikácie pôsobia v organizácii: Fórum pre komunikačné technológie (CTF).

Ing. Michal Korauš, PhD., MBA

riaditeľ

Kontakt

Tel.: +421 2 2029 5310
Email: zt@zsr.sk
Adresa: Kováčska 3, 832 06 Bratislava
Web: www.zt.sk


Dokumenty pre dopravcov