PIS


Školenie TP PIS

Školenia o práci s TP PIS sa budú konať na základe Vášho záujmu v termínoch po vzájomnej dohode . V prípade záujmu o uvedené školenie prosíme o nahlásenie účastníkov vypísaním formulára  s návrhom termínu školenia (v prílohe ) a zašlite ho na adresu: GRO410@zsr.skDokumenty pre dopravcov