PIS


Školenie TP PIS

Školenia o práci s TP PIS sa budú konať na základe Vášho záujmu v termínoch po vzájomnej dohode . V prípade záujmu o uvedené školenie prosíme o nahlásenie účastníkov vypísaním formulára  s návrhom termínu školenia (v prílohe ) a zašlite ho na adresu: GRO410@zsr.sk


 Vysvetlenie pre dopravcov pri opravách údajov vstupnej vety vlaku vo vzťahu k aplikácii PIS ŽSR Odstavené vozidlá 

Koľajové vozidlá (vozne a HKV) sa v aplikácii PIS ŽSR Odstavené vozidlá (APL ODV) zaevidujú („objavia sa“) v konkrétnom dopravnom bode (DB) v záložke  Odchod ŽKV na inú koľaj/vlečku, keď:

  1. vlak príde do cieľového DB (informácia 085),
  2. je vozidlo (vozeň alebo HKV) odvesené z vlaku v nácestnom DB (informácia 143, 148) - viď. čl. 92 predpisu ŽSR DP 2,
  3. obsluha ich zaeviduje (v prípade, že doteraz neboli v DB evidované) cez tlačidlo Neevidovaný vozeň alebo cez tlačidlo Neevidované HKV.

Vozidlá sa prestanú zobrazovať v APL ODV (v záložke Odchod ŽKV na inú koľaj/vlečku), keď sú privesené na vlak a vlak odíde z DB (informácia 122 alebo 184).

Upozorňujeme na situáciu, keď je vo východiskovej alebo nácestnej stanici poslaná do IS PIS ŽSR informácia o privesení vozňa(ov) alebo HKV (142 alebo 147) a v skutočnosti (fyzicky) tieto koľajové vozidlá na vlak privesené nebudú.

Ak dopravca následne pošle do IS PIS ŽSR informáciu o ich odvesení (143 alebo 148), tieto koľajové vozidlá sa automaticky zaevidujú do APL ODV v dotknutom DB, hoci sa v ňom fyzicky nemusia vôbec vyskytovať. Aby sa zabránilo nechcenej evidencii koľajových vozidiel v tomto DB, je potrebné, aby dopravca poslal do IS PIS ŽSR zrušenie informácie o privesení vozňa(ov) alebo HKV, teda informáciu 842 alebo 847. Dodržanie uvedeného je nevyhnutné pre správne odúčtovanie úhrady za používanie odstavnej koľaje.Dokumenty pre dopravcov