Koľajové vozidlá


JAZDY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL NA ÚSEKU TRATE MUSZYNA - PLAVEČ - KYSAK

Od 1.1.2015 je na traťovom úseku Muszyna - Plaveč - Kysak povinné vybavenie koľajového vozidla (stanovište rušňovodiča) pohiblivým (vozidlovým) rádiovým zariadením. 


 Dokumenty pre dopravcov