Správa majetku ŽSR Bratislava


Hlavným poslaním Správy majetku ŽSR Bratislava je správa a údržba majetku, nakladanie s nehnuteľným majetkom ŽSR, vykonávanie správy budov, pozemkov a inžinierskych sietí a vytváranie podmienok pre ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

kontakty

Ing. Ján Kováč

Riaditeľ Správy majetku ŽSR Bratislava

Kontakt

Tel. sekretariát:  
Email sekretariát:  

Mgr. Katarína Tkáčiková

Námestník riaditeľa Správy majetku ŽSR Bratislava

Kontakt

Tel.: 02/2029 2273
Email: tkacikova.katarina@zsr.sk               

Oblastné správy majetku:

Oblastná správa majetku Trnava

Šancová 5/C
811 04 Bratislava
tel: 
email:
Paluk Martin, Mgr. - Vedúci Oblastnej správy Trnava, tel: 02/2029 7624

Oblastná správa majetku Košice
Štefánikova 60
040 01 Košice
tel: 
email:
Pindroch Martin, Ing. - Vedúci Oblastnej správy Košice, tel: 055/229 3270

Oblastná správa majetku Žilina
P. O. Hviezdoslava 1
010 01 Žilina
tel: 041/ 229 2108
email:
Bláhová Jana, Ing. - Vedúca Oblastnej správy Žilina, tel: 041/229 5182, 0911 066 786

Oblastná správa majetku Zvolen
M. R. Štefánika 2
960 02 Zvolen
tel: 045/229 4916
email:
Víťazka Miroslav, Ing. - Vedúci Oblastnej správy Zvolen, tel: 045/229 4900, 0903 585 418 Dokumenty pre dopravcov