Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Mimoriadne zásielky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Mimoriadna zásielka je každá zásielka, ktorá svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobuje ŽSR osobitné prevádzkové ťažkosti. Doprava previazaných vozňov širokého rozchodu po železničných tratiach v správe ŽSR sa vykonáva podľa zásad platných pre dopravu mimoriadnych zásielok (okrem vozňov s označením MC a MC-02).Takéto zásielky sa musia prijať na dopravu len za osobitných technických a prevádzkových podmienok stanovených GR ŽSR.

Pri doprave mimoriadnych zásielok sa železničný podnik riadi ustanoveniami Vyhlášok UIC 502-1 a 502-2 a predpisov ŽSR Z 7 a Z 1 (čl. 1330 - 1345), ktoré sa zaoberajú prerokovaním žiadostí o súhlas na dopravu mimoriadnej zásielky a stanovením podmienok ich dopravy. Železničný podnik zasiela žiadosti o súhlas na prepravu mimoriadnej zásielky na Odbor dopravy GR ŽSR (urmiza@zsr.sk ) písomne alebo elektronicky (vo formáte pdf, xls, doc, msg) alebo cez „Web formulár“.

Odkaz na elektronickú žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnej zásielky - Web - formulár žiadosť :  https://aplikacie.zsr.sk/MizaFormular/
Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “

Na základe novelizovanej „Smernice pre poskytovanie vybraných doplnkových služieb pre železničné podniky a iné subjekty s využitím železničnej infraštruktúry v správe ŽSR“ oznamujeme, že s platnosťou od 01.04.2019 je v rámci celej siete ŽST poskytovaná jednotková cena za hodinu výkonu zamestnanca ŽSR (bez ohľadu do akej typovej pozície je zaradený) za poskytovanie doplnkových služieb do externého prostredia, a to vo výške 21,60 EUR za hodinu bez DPH.


Povolenia typovej prepravy - koľajnicové pásy s dĺžkou max. 150 m,  rôzne zásielky bez PNM a špeciálne koľajové vozidlá


Povolenia typovej prepravy - kontajnery a výmenné nadstavby 

Z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia manažmentu v oblasti vydávania povolení (súhlasov) na prevzatie (prepravu) mimoriadnych zásielok (MZ) používa Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA) pri prideľovaní prepravných čísel MZ pre prepravu nadrozmerných kontajnerov a výmenných nadstavieb prednostne povolenia typovej prepravy PTP 300 a PTP 310, v závislosti do parametrov danej MZ. PTP môže byť použité týmito dvoma spôsobmi:

  • konkrétnej preprave MZ na základe doručenej žiadosti pridelí URMIZA PTP 300, resp. PTP 310 s doplňujúcim číslom variantu PTP (napr. PTP 300    - 123), pričom označenie variantu slúži hlavne pre administratívne účely na jednoduchšiu identifikáciu konkrétneho povolenia,
  • pre akúkoľvek prepravu MZ môže dopravca/žiadateľ bez potreby prerokovávania so skupinou URMIZA použiť všeobecný dokument PTP (bez označenia variantu, prípadne základný variant „1“) na základe vlastného posúdenia parametrov zásielky, pričom musia byť splnené všetky súvisiace podmienky PTP 300, resp. PTP 310.

PTP sú zverejnené nižšie a zároveň na Technologickom portáli PIS v časti Prevádzkové informácie > MIZA-prehľad vydaných povolení.

Pre zápis prepravného čísla v informačných systémoch ŽSR (Súpis vlaku a pod.) je potrebné zadanie v tvare PTP300, resp. PTP310, teda bez označenia variantu PTP.

 

 


Dokumenty pre dopravcov