Železnice Slovenskej republiky


Údaje pre úseky Z1 – Z6 a celé riešené územie


Údaje pre úseky Z1 – Z6 a celé riešené územie

Tabuľka 2 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

100

0

0

200

100

50 – 54 

900

0

0

400

900

55 – 59 

2400

300

800

700

500

60 – 64 

1800

200

600

400

300

65 – 69 

600

100

300

200

300

70 <

 

 

 

 

100

70 - 74 

300

100

300

200

 

75 <

100

0

100

0

 

Tabuľka 3 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z1, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

0

0

55 – 59

0

0

60 – 64

0

0

65 – 69

0

0

70 <

 

0

70 - 74

0

 

75 <

0

 

Tabuľka 4 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z1 podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

56

53

700

2100

65 <

21

15

200

700

75 <

4

4

0

100

Tabuľka 5 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

2900

7700

9700

15800

8700

50 – 54 

5400

15900

9700

6400

2900

55 – 59 

2700

8400

4000

2100

1000

60 – 64 

900

2600

1300

500

200

65 – 69 

400

1100

300

200

100

70 <

 

 

 

0

0

70 - 74 

100

300

100

 

 

75 <

0

100

0

 

 

Tabuľka 6 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

2800

500

55 – 59

300

1000

60 – 64

900

200

65 – 69

600

100

70 <

 

0

70 - 74

100

 

75 <

0

 

Tabuľka 7 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z2, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

44

4100

12500

5700

65 <

9

500

1500

400

75 <

3

0

100

0

Tabuľka 8 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z3, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

1200

2800

6100

12900

10600

50 – 54 

3400

9900

10500

9100

5300

55 – 59 

4400

11700

7100

2300

1200

60 – 64 

1500

4400

2200

800

300

65 – 69 

400

1200

500

100

0

70 <

 

 

 

0

0

70 - 74 

0

200

100

 

 

75 <

0

100

0

 

 

Tabuľka 9 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z3, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

800

500

55 – 59

900

0

60 – 64

0

0

65 – 69

0

0

70 <

 

0

70 - 74

0

 

75 <

0

 

Tabuľka 10 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z3, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

72

6300

17600

9900

65 <

16

400

1500

600

75 <

4

0

100

0

Tabuľka 11 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z4, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

8300

22300

45800

70700

68800

50 – 54 

23000

63100

67300

79600

55300

55 – 59 

29600

82200

60200

42400

26000

60 – 64 

16600

50200

30100

17400

8900

65 – 69 

6700

20000

11400

4700

2500

70 <

 

 

 

3100

900

70 - 74 

2100

6200

3000

 

 

75 <

1200

3800

1200

 

 

Tabuľka 12 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z4, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

3600

5000

55 – 59

4700

3600

60 – 64

4700

1400

65 – 69

1200

100

70 <

 

1300

70 - 74

300

 

75 <

1400

 

Tabuľka 13 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z4, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

204

56200

162400

105900

65 <

55

10000

30000

15600

75 <

14

1200

3800

1200

Tabuľka 14 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z5, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

100

400

1500

4100

2000

50 – 54 

1000

4000

2300

800

300

55 – 59 

400

1200

500

100

100

60 – 64 

100

200

100

100

0

65 – 69 

0

100

0

0

0

70 <

 

 

 

0

0

70 - 74 

0

0

0

 

 

75 <

0

0

0

 

 

Tabuľka 15 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z5, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

200

0

55 – 59

0

0

60 – 64

0

0

65 – 69

0

0

70 <

 

0

70 - 74

0

 

75 <

0

 

Tabuľka 16 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z5, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

23

500

1500

600

65 <

5

0

100

0

75 <

1

0

0

0

Tabuľka 17 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z6, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

3400

8300

6000

5500

3800

50 – 54 

2500

5900

4500

4200

1900

55 – 59 

2200

5500

2600

1000

500

60 – 64 

400

1100

600

400

100

65 – 69 

200

600

200

100

0

70 <

 

 

 

0

0

70 - 74 

0

100

0

 

 

75 <

0

0

0

 

 

Tabuľka 18 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre úsek Z6, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

700

800

55 – 59

900

100

60 – 64

100

100

65 – 69

100

0

70 <

 

0

70 - 74

0

 

75 <

0

 

Tabuľka 19 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre úsek Z6, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

8

2800

7300

3400

65 <

2

200

700

200

75 <

0

0

0

0

Súhrnné údaje pre celé riešené územie 

Tabuľka 20 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre všetky úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. e/, f/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet bytov Ldvn
vystavených pásmu hodnôt

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc

 

 

EU

VBEB

EU

VBEB

45 - 49 

15900

41500

69300

109100

94300

50 – 54 

35300

98800

94700

101000

66400

55 – 59 

39600

109800

75100

48400

29100

60 – 64 

19700

59100

34700

19500

9700

65 – 69 

7800

23300

12600

5400

2700

70 <

 

 

 

3200

900

70 - 74 

2300

7100

3400

 

 

75 <

1200

4100

1200

 

 

Tabuľka 21 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre všetky úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn

Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc

50 – 54

8100

6800

55 – 59

6800

4700

60 – 64

5700

1700

65 – 69

1900

200

70 <

 

1300

70 - 74

400

 

75 <

1400

 

Tabuľka 22 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre všetky úseky, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/

Pásmo hodnôt Ldvn/Lnoc [dB]

Plocha vystavená hodnotám Ldvn [km2]

Odhadovaný počet bytov v oblasti

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. EU)

Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti (met. VBEB)

55 <

404

70600

203400

127000

65 <

102

11300

34500

17200

75 <

26

1200

4100

1200Právne dokumenty