Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Oblastné riaditeľstvá

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


OBLASTNÉ RIADITEĽSTVÁ (OR) sú samostatnými organizačnými útvarmi Železníc Slovenskej republiky. Zodpovedajú za zverený majetok, pohľadávky a záväzky a riadia sa finančným plánom. Pre celú sieť ŽSR zabezpečujú prierezové, obslužné a technické činnosti. Hlavným predmetom činnosti OR je riadiť, organizovať a koordinovať dopravnú činnosť a vytvárať organizačné predpoklady na plnenie objednávok užívateľov železničnej infraštruktúry.Právne dokumenty