Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Organizačné členenie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


 

ČLENENIE OBLASTNÉHO RIADITEĽSTVA KOŠICE

 •        Aparát Oblastného riaditeľstva Košice
 • Kancelária riaditeľa
 • Oddelenie krízového riadenia a ochrany
 • Oddelenie prevádzkovej ekonomiky, logistiky a služieb
 • Úsek námestníka riaditeľa OR pre riadenie dopravy
 • Úsek riadenia dopravy
 •  Oddelenie technologické
 •  Oddelenie riadenia dopravy
 •  Výkonné pracoviská sekcie – železničné stanice
 • Úsek námestníka riaditeľa OR pre železničnú infraštruktúru
 •       Sekcia železničných tratí a stavieb
 •  Oddelenie prevádzkové
 •  Oddelenie technické
 •  Oddelenie dopravných prostriedkov a mechanizácie
 •  Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby ŽTS
 • Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
 •  Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerských systémov ŽI
 •  Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov ŽI
 •  Oddelenie technické
 •  Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby OZT
 • Sekcia elektrotechniky a energetiky
 •  Oddelenie prevádzky
 •  Oddelenie technické
 •  Oddelenie riadenia
 •  Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby EE

         

         

         SCHÉMA ORGANIZAČNÉHO ČLENENIAPrávne dokumenty