Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Organizačné členenie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


 

ČLENENIE OBLASTNÉHO RIADITEĽSTVA KOŠICE

 •      Aparát Oblastného riaditeľstva Košice
  •             Kancelária riaditeľa
  •             Oddelenie krízového riadenia a ochrany
  •             Oddelenie prevádzkovej ekonomiky, logistiky a služieb
 •      Sekcia riadenia dopravy
  •             Oddelenie technologické
  •             Oddelenie riadenia dopravy
  •             Výkonné pracoviská sekcie – železničné stanice
 •      Sekcia železničných tratí a stavieb
  •             Oddelenie prevádzkové
  •             Oddelenie technické
  •             Oddelenie dopravných prostriedkov a mechanizácie
  •             Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby ŽTS
 •      Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
  •            Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerských systémov ŽI
  •            Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov ŽI
  •            Oddelenie technické
  •            Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby OZT
 •      Sekcia elektrotechniky a energetiky
  •            Oddelenie prevádzky
  •            Oddelenie technické
  •            Oddelenie riadenia
  •            Výkonné pracoviská sekcie – Strediská miestnej správy a údržby EE

         

 

         

         SCHÉMA ORGANIZAČNÉHO ČLENENIAPrávne dokumenty