Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Výkonné pracoviská

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Úsek námestníka riaditeľa OR pre riadenie dopravy
M. R. Štefánika 295/4, Zvolen; 045-229 4213; orzv_urd@zsr.sk

ŽST Banská Bystrica

29.augusta 35, Banská Bystrica

Kontakt

Tel.: 048 - 229 6451
E-mail: zst.bb@zsr.sk

 

ŽST Brezno

Železničná 2, Brezno

Kontakt

Tel.: 048 - 229 8464
E-mail: zst.brezno@zsr.sk

 

ŽST Fiľakovo

Železničná 1, Fiľakovo

Kontakt

Tel.: 047 - 229 3401
E-mail: zst.filakovo@zsr.sk

 

ŽST Horná Štubňa

č. 445, Horná Štubňa

Kontakt

Tel.: 043 - 229 6944
E-mail: zst.hornastubna@zsr.sk

 

ŽST Hronská Dúbrava

č. 157, Hronská Dúbrava

Kontakt

Tel.: 045 - 229 6490
E-mail: zst.hd@zsr.sk

 

ŽST Jesenské

Železničná 442, Jesenské

Kontakt

Tel.: 047 - 229 5440
E-mail: zst.jesenske@zsr.sk

 

ŽST Kozárovce

Hlavná 579, Kozárovce

Kontakt

Tel.: 036 - 229 6440
E-mail: zst.kozarovce@zsr.sk

 

ŽST Kriváň

č. 355, Kriváň

Kontakt

Tel.: 045 - 229 6250
E-mail: zst.krivan@zsr.sk

 

ŽST Lenartovce

Železničná 130, Lenartovce

Kontakt

Tel.: 047 - 229 5250
E-mail: zst.lenartovce@zsr.sk

 

ŽST Levice

Nádražný rad 2, Levice

Kontakt

Tel.: 036 - 229 3490
E-mail: zst.levice@zsr.sk

 

ŽST Lučenec

Železničná 52/167, Lučenec

Kontakt

Tel.: 047 - 229 2490
E-mail: zst.lucenec@zsr.sk

 

ŽST Šahy

Železničná 5, Šahy

Kontakt

Tel.: 0650 - 823441
E-mail: zst.sahy@zsr.sk

 

ŽST Úľany nad Žitavou

Hlavná 132, Úľany nad Žitavou

Kontakt

Tel.: 035 - 229 6850
E-mail: zst.unz@zsr.sk

 

ŽST Zvolen

T.G. Masaryka 294/3, Zvolen

Kontakt

Tel.: 045 - 229 4103
E-mail: zst.zvolen@zsr.sk

 

Úsek námestníka riaditeľa OR pre infraštruktúru

 

Sekcia železničných tratí a stavieb

M. R. Štefánika 295/2, Zvolen; 045-229 4301; orzv_szts@zsr.sk

 • realizácia údržby, obnova a rekonštrukcia objektov železničného zvršku, železničného spodku, priepustov, nástupíšť, tunelov, priepustných konštrukcií, odvodňovacích zariadení a ostatných stavieb na železničnej dopravnej ceste,
 • poskytnutie koľajovej mechanizácie na zimnú údržbu úsekov dopravnej cesty a koľajiska vlečiek,
 • vykonávanie údržby, opráv a odborného dohľadu nad stavom koľajiska a zariadení železničných vlečiek,
 • realizácia opravných prác koľajovou mechanizáciou (strojné podbíjačky, strojná čistička štrkového lôžka, čističky za hlavami podvalov, stroje na úpravu štrkového lôžka, stroje na úpravu a odvodnenie priekop, vákuový vysávač, koľajové kosačky a krovinorezy do priemeru porastov 20 cm a iné),regenerácia a zváranie koľajníc elektrokontaktným zváraním (stabilné a pojazdné),
 • konzultačné a odborné poradenstvo v oblasti železničných tratí a stavieb.

Traťové obvody

Mechanizačno-dopravné strediská

Tunelový obvod

 

Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

M. R. Štefánika 295/2, Zvolen; 045-229 4401; orzv_sozt@zsr.sk

 • plánovaná údržba a okamžité opravy zariadení OZT,
 • spolupráca pri tvorbe podmienok pre prevádzkové overovanie zariadení OZT, vyhodnocovanie prevádzkového overovania a prototypových skúšok,
 • vykonávanie rozborov a analýz prevádzky zariadení zabezpečovacej, oznamovacej a kábelovej techniky, poruchovosti a technických závad zariadení OZT a ich výlukovej činnosti,
 • spolupráca pri uvádzaní nových zariadení OZT do prevádzky,
 • prehliadky, diagnostika a kontrolne merania pre oblasť údržby zariadení OZT,
 • kontrola kvality technickej údržby a prevádzky zariadení OZT,
 • vykonávanie stredných opráv zariadení OZT,
 • servisná činnosť vzdušného a káblového vedenia (metalické a optické),
 • komplexné rekonštrukcie zariadení OZT.

Zabezpečovacia technika

Oznamovacia technika

Kabelová technika

Servis a opravy

 

Sekcia elektrotechniky a energetiky

M. R. Štefánika 295/4, Zvolen; 045-229 4525; orzv_see@zsr.sk

 • realizácia činností charakteru plánovanej a okamžitej údržby na elektrotechnických zariadeniach,
 • opravy, modernizácie a komplexné rekonštrukcie elektrotechnických zariadení,
 • odstraňovanie porúch, havárií a mimoriadností v železničnej prevádzke na elektrotechnických zariadeniach,
 • vykonávanie technických dozorov pri stredných opravách, komplexných rekonštrukciách a obnovách elektrotechnických zariadení,
 • zabezpečovanie pracovísk a dozoru pri prácach na elektrotechnických zariadeniach vysokého a veľmi vysokého napätia pre ŽSR a mimo železničné organizácie,
 • spolupráca pri zavádzaní nových zariadení EE v rámci ŽSR so štátnym odborným technickým dozorom,
 • uvádzanie náhradných zdrojov energie do prevádzky, vrátane obsluhy a servisu,
 • opravy a revízie distribučných a trakčných transformátorov,
 • vytyčovanie trás, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch na podzemných káblových rozvodoch pre ŽSR aj externé prostredie

Silnoprúdové zariadenia

Obvod pôsobnosti
zast. Šurany mimo, až žst. Plešivec mimo, žst. Martin mimo, žst. Zbehy mimo, žst. Sklené vč., žst. Červená Skala vč.

Členenie: 4 majstrovské obvody, 12 obvodových elektrodielní

 

Špeciálne zariadenia

Obvod pôsobnosti
zast. Šurany mimo, až žst. Plešivec mimo, žst. Martin mimo, žst. Zbehy mimo, žst. Sklené vč., žst. Červená Skala vč.

Členenie: 2 majstrovských obvodov, 1 meracie skupina

 

Trakčné vedenie

Obvod pôsobnosti
TV normálneho rozchodu 25 kV  50 Hz striedavých od žst.Šurany mimo, po žst. Banská Bystrica vč.

Členenie: 2 opravovne trakčného vedenia (Kozárovce, Zvolen)Právne dokumenty