Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Organizačné členenie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Členenie Oblastného riaditeľstva Zvolen

 • Aparát Oblastného riaditeľstva Zvolen
  • Kancelária riaditeľa
  • Oddelenie krízového riadenia a ochrany
  • Oddelenie prevádzkovej ekonomiky, logistiky a služieb
  • Úsek námestníka riaditeľa OR pre riadenie dopravy
   • Oddelenie riadenia dopravy
   • Oddelenie technologické
   • Výkonné pracoviská úseku - železničné stanice
  • Úsek námestníka riaditeľa OR pre železničnú infraštruktúru
   • Sekcia železničných tratí a stavieb
    • Oddelenie prevádzky
    • Oddelenie technické 
    • Oddelenie dopravných prostriedkov a mechanizácie
    • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby
   • Sekcia energetiky a elektrotechniky
    • Oddelenie prevádzky
    • Oddelenie technické
    • Oddelenie riadenia
    • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby
   • Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
    • Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerskych systémov ŽI
    • Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov ŽI
    • Oddelenie technické
    • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby

    

   SCHÉMA ORGANIZAČNÉHO ČLENENIA 

 

 Právne dokumenty