Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Katalóg predpisov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Predpisy

Železnica predstavuje zložitý technicko-organizačný systém, ktorý si vyžaduje pre zabezpečenie výkonu svojej hlavnej činnosti presné a jednoznačné usmerňovanie pre konkrétnu oblasť. Prvé predpisy boli prevzaté a upravené z iných organizácii alebo v novšom období úplne prevzaté zo susedných železníc. Archív ŽSR disponuje zbierkou predpisov, kde najstaršie, ktoré sú u nás uložené sú z obdobia 1. republiky. Pre každú oblasť je vytvorených viacero predpisov, ktoré sú systematicky usporiadané do jednotlivých celkov v zmysle ich obsahovej náplne.

Označenie predpisov sa menilo a niektoré označenia boli zrušené, alebo boli vytvorené nové. Napr. v minulosti boli predpisy označené aj malým písmenom „s“ alebo „č“, podľa toho o aké vydanie išlo, či v slovenčine alebo češtine. V Archíve ŽSR sú predpisy uložené podľa dobového označenia chronologicky, pričom jednotlivé písomné značky predstavujú nasledovné oblasti:

A – organizačné, kancelárske

M – materiálové, vydané ministerstvom (organizačná)

CO – civilná ochrana

Ok – (ľudské zdroje a zdravotníctvo)

D – dopravné a návestné (dopravná prevádzka)

Oo – vydané ministerstvom (ochrana a obrana)

E – elektrotechnika a energetika

Op – bezpečnostný – ochrana zdravia (organizácia práce, ostatné) + (riadiaca a organizačná)

F – účtovné

P – pravidlá technickej prevádzky železníc (poriadky a pravidlá)

He – evidencia a inventarizácia

PMR – predpisy miestneho rozsahu

Hf – pokladňa a účtovné predpisy

S - železničný zvršok a spodok (trate a stavby)

Hm – materiálovo technické zásobovanie (logistika)

Sei – štatistika

Hú – účtovné

SR – služobná rukoväť

JN – normové (výkonové)

T – telefónna prevádzka a zabezpečovacie zariadenia (oznamovacie a telekomunikačné zariadenia)

K – prepravné – všeobecne

TR – tarifa

KC – preprava osobná, KN - nákladná

V – predpisy pre rušňové depá a rušňovodičov

 

Katalóg predpisovPrávne dokumenty