Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Centrum logistiky a obstarávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


ŽSR pri poskytovaní alebo prevádzkovaní siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy zabezpečujú prostredníctvom vnútornej organizačnej jednotky, zapísanej do obchodného registra ako Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania (ďalej len „CLaO“), obstarávanie a logistiku tovarov, obstarávanie služieb a prác pre potreby organizačných jednotiek Železníc Slovenskej republiky tak, aby tieto boli dodané v požadovanej kvalite, množstve, čase a na určené miesto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internými predpismi Železníc Slovenskej republiky.

Železnice Slovenskej republiky, poukazujú na skutočnosť, že podľa ust. § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), napĺňajú definičné znaky obstarávateľa.

JUDr. Rudolf Jurík

riaditeľ 

Kontakt

Tel.: 02/2029 2986
Fax: 02/2029 7131
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava


Dokumenty pre dopravcov