Železnice Slovenskej republiky


Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zastávke Drienovec v žkm 31,310 trate Barca - Rožňava
Právne dokumenty