ŽSR Železničné telekomunikácie

ŽT Rail phone /pre firmy, klasická telefónna linka/


⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

21,58 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania mimo sieť ŽSR - ŽT

nepovolené

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - digitálny telefón

v cene paušálu